Wilanów zna angielski na poziomie B2 czyli o co chodzi z oznaczeniami poziomów językowych?

14 września 2014 r. odbyła się druga edycja Wielkiego Testu Języka Angielskiego w Wilanowie. Poprzedni wynik, uzyskany przez mieszkańców, którzy pisali test w czerwcu 2013 r., określił średni poziom znajomości angielskiego w dzielnicy na B2. Co to oznacza? O co chodzi z oznaczeniami poziomów językowych?

Co oznacza, że Wilanów zna angielski na poziomie B2?

Poziom B2 to średni wynik testu języka angielskiego wśród mieszkańców, którzy w roku 2013 wzięli udział w Wielkim Teście Języka Angielskiego. B2 jest tak zwanym poziomem samodzielności i konkretnie oznacza, że osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne oraz potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę.

Relację z Wielkiego Testu Języka Angielskiego w 2013 r. można obejrzeć tutaj

Jakie są inne poziomy biegłości językowej i oznaczenia z nimi związane? Gdzie plasuje się poziom B2?

Opisy poziomów od A1 do C2 to element Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (po angielsku Common European Framework of Reference for Languages, w skrócie CEFR), który opracowała Rada Europy w celu ujednolicenia klasyfikacji stopni znajomości języków obcych. To dość praktyczne narzędzie, które pozwala jasno sprecyzować cele do zrealizowania na każdym etapie uczenia się. System ten określa i definiuje 6 poziomów znajomości języków w trzech kategoriach:

  • biegłości (poziom C1, C2)
  • samodzielności (poziom B1, B2)
  • podstawowej (poziom A1, A2)

Poziomy są oznaczone wielką literą i dodatkowo cyfrą. Poziom A1 odpowiada najmniejszej biegłości, a poziom C2 – największej. Tak więc poziom naszej dzielnicy rozpoczyna wyższą połowę tej skali. Pełny opis poziomów znajduje się tutaj.

Czy można samemu określić swój poziom znajomości języka w skali CEFR?

Z każdym poziomem zaawansowania powiązany jest określony zestaw praktycznych umiejętności w pięciu kategoriach: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, prowadzenie rozmowy (tzw. interakcja), tworzenie wypowiedzi ustnych (tzw. produkcja) i pisanie. To dość trudne zadanie, aby określić swój poziom samodzielnie. Polecamy raczej umówić się na spotkanie z metodykiem szkoły – w szkole The Palms takie spotkania są niezobowiązujące i bezpłatne, albo wziąć udział w Wielkim Teście Języka Angielskiego, który w tym roku odbędzie się ponownie w Wilanowie.

W jaki sposób Wielki Test Języka Angielskiego weryfikuje nasz poziom znajomości języka?

Podczas WTJA 2014 obowiązywały trzy wzory testów pisemnych:

  • dziecięcy dla uczestników od 8 do 12 roku życia;
  • TOEFL Junior® dla uczestników od 13 do 17 roku życia;
  • TOEIC®  dla uczestników od 18 roku życia.

Testy językowe TOEFL Junior i TOEIC zostały opracowane przez firmę ETS Global na podstawie autentycznych fragmentów egzaminów ETS. Wynik tego testu powinien być traktowany przez uczestnika testu orientacyjnie, ponieważ test nie sprawdza umiejętności mówienia, co nie zawsze pozwala na dokładne określenie poziomu na skali CEFR. W kwestii pełnej oceny umiejętności językowych, oczywiście zapraszamy do The Palms.

Kiedy i gdzie odbędzie się ten Wielki Test Języka Angielskiego w Wilanowie?

Ostatni test miał miejsce w ramach obchodów Dni Wilanowa, w dniu 14 września 2014 r., w niedzielę, o godzinie 11.00. W tym samym czasie napisali go Polacy w całej Polsce, gdyż jesteśmy częścią ogólnopolskiej akcji językowej.

Będziemy Was informować na bieżąco, kiedy poznamy datę kolejnego Wielkiego Testu Języka Angielskiego.