Czym się wyróżnia kurs angielskiego dla młodzieży?

To program autorski Surfing Paradise

Program autorski dla młodzieży  został stworzony w taki sposób, aby zaspokoić potrzeby tej wymagającej grupy wiekowej. Młodzież żyje we własnym świecie, a my wprowadzamy język angielski do tego świata.

To autorski pomysł, który z jednej strony przynosi mierzalny postęp językowy, a z drugiej – angażuje młodzież, sprawiając im dużo radości i satysfakcji. To z kolei przekłada się na przełamywanie bariery mówienia i sprawną komunikację. Język obcy przestaje być obcy, a staje się przyjacielem.

Głównym założeniem naszego programu autorskiego dla młodzieży jest stworzenie środowiska, w którym młody człowiek efektywnie pracuje i dobrze się czuje.

Program nazwaliśmy SURFING PARADISE.

Przy­jaciel to ktoś taki, kto da­je ci to­talną swo­bodę by­cia sobą. ~Jim Morrison

Odpowiedzialność

 • Program autorski wnosi element odpowiedzialności za swoją naukę
 • Daje możliwość realizacji pasji i zainteresowań, gdyż to słuchacze decydują o tematyce ćwiczeń
 • Nauczyciel służy wsparciem oraz dostarcza narzędzia i wzory do samorealizacji i pracy własnej w domu
 • Słuchacze zamieniają się rolami z nauczycielem w części lekcji

Szybki postęp

 • Efekty pracy z młodzieżą zapewniają najnowocześniejsze metody pracy czyli using multimedia, using realia i teatralizacji oraz gier językowych
 • Regularne powtórki usprawniają swobodne użycie języka
 • Przejrzyste zasady współpracy pomiędzy lektorami i uczniami (prawa i obowiązki) zapewniają dobrą współpracę
 • Przyjazna atmosfera lekcji

Portfolio językowe

 • Młodzież rozwija umiejętność komunikacji poprzez pracę w ramach czterech obszarów:
  Internetem (Internet Surfing)
  Filmami (Movie Surfing)
  Piosenkami (Music Surfing)
  Kulturą (Culture Surfing)
 • Nauczyciel zapoznaje słuchaczy z technikami pracy w każdym z obszarów
 • Każdy uczestnik kursu bierze udział w przygotowaniu lekcji i ćwiczeń