Using realia w praktyce oznacza ni mniej, ni więcej tylko używanie prawdziwych przedmiotów z otaczającego nas świata w celu wzmocnienia skuteczności nauki języka obcego. W naszej szkole stosowanie tej metody ma trzy oblicza:

  1. oryginalnych przedmiotów z innych krajów, zawierających lub prezentujących użycie języka obcego w prawdziwy, rodzimy dla danego kraju sposób,
  2. autentycznych przedmiotów z życia wziętych, które mają na celu zobrazowanie tematu i pomocy w nauce słownictwa z danego zakresu,
  3. prawdziwych przedmiotów nie związane bezpośrednio z tematem lekcji, ale ułatwiających naukę innego tematu poprzez ich kreatywne zastosowanie w czasie lekcji.

Using realia – Oryginalne przedmioty z innych krajów

Zawierają określony zasób słownictwa lub prezentują użycie języka w naturalny, potoczny sposób są nieocenionym źródłem wiedzy dla słuchaczy. Wreszcie to nie akademickie i książkowe podejście, ale życiowy sposób na poznawanie języka obcego. Dlatego wszyscy lektorzy The Palms wracają z podróży zawsze podwójnie obładowani i ich torby są pełne ulotek, katalogów, wizytówek, map, rozkładów jazdy etc., nie wspominając o aparatach fotograficznych, w których mieści się tysiące zdjęć ze sloganami, reklamami i różnego rodzaju napisami w obcych językach.

Using realia – Autentyczne przedmioty używane do zobrazowania tematu i słownictwa

To jeszcze większa kopalnia możliwości. To co pojawia się na stołach podczas zajęć często zaskakuje wszystkich. Przynoszone są rzeczy, które znajdują się w codziennych plecakach i torebkach lektorów, części garderoby, akcesoria z łazienki czy kuchni The Palms, a nawet różnego rodzaju sprzęty domowe, sportowe i zabawki. Użycie realiów sprawia, że kiedy dotkniesz, powąchasz i zobaczysz określony przedmiot, to lepiej i szybciej zapamiętasz te zdania, idiomy czy słówka, których się uczysz.

Using realia w połączeniu z techniką teatralizacji

Równie często using realia pojawia się na zajęciach The Palms w połączeniu z techniką teatralizacji. Odgrywanie scenek, w parach czy w grupie, staje się bardziej  naturalne, kiedy udaje nam się odtworzyć, nawet częściowo, potrzebną scenografię czy rekwizyty. Na przykład w roli kelnera będziesz czuć się dużo swobodniej, kiedy w twoim ręku pojawi się taca z prawdziwymi filiżankami i herbatą… To zdumiewające jaką różnicę w jakości nauczania mogą wprowadzić realia. I mimo tego, że może się wydawać, aby takie odgrywanie scenek sprawiało raczej radość dzieciom, to właśnie na zajęciach do dorosłych taki rodzaj nauki przynosi największe efekty.

Prawdziwe przedmioty nie związane bezpośrednio z tematem lekcji

Kolejnym sposobem używania realiów są prawdziwe przedmioty nie związane bezpośrednio z tematem lekcji, ale ułatwiające naukę innego tematu poprzez ich kreatywne zastosowanie. W takich przypadkach po pierwsze osiągany jest efekt wzmożonego zaskoczenia i zwiększenia uwagi. To prawdziwy popis kreatywności lektorów The Palms. Na przykład krawat, który idealnie nadaje się do nauki przyimków:

„Put the tie round your neck. Cross the ends in front of you, then pull the smaller end under, then over, then under again, over again, then up, behind the knot, through the knot, then down. Pull the knot up.”

Prawda, że przyjemne? Przy okazji można nauczyć się wiązać krawat…

Selekcja realiów przez lektorów The Palms

Selekcja realiów przez lektorów The Palms

W ramach szkoleń dla lektorów The Palms, odbywają się również spotkania podczas których wszyscy wspólnie dokonujemy selekcji materiałów autentycznych, przywiezionych z  różnych stron świata.

Jest wiele możliwości wykorzystania realiów na zajęciach językowych – u nas w szkole to jest standard wpisany na stałe w plan każdej lekcji.

Lektorzy The Palms postarają się o to, aby cię zaskoczyć i pokazać dodatkowe możliwości na szybsze osiąganie efektów w nauce. Nasze zajęcia są dzięki temu bardziej interesujące, skuteczniejsze i przyjemniejsze!

Zapraszamy! Przekonaj się sam!

Zapisz