Zajęcia teatralne

 • Liczą się efekty nauki

  Zajęcia teatralne w języku angielskim mają określony program i cele nauki. Wszystkie aktywności dzieci na zajęciach biorą pod uwagę efekty w komunikowaniu się dzieci po angielsku.

 • Lepsze zapamiętywanie

  Przy zastosowaniu teatralizacji, dzieci aktywnie angażują się w tekst. Zwroty i wyrażenia nabierają większego znaczenia, dzięki czemu dzieci lepiej zapamiętują swoje kwestie niż poprzez mechanicznie powtarzanie tekstu.

 • Motywacja do mówienia

  Udział w przedstawieniu teatralnym zachęca dzieci do mówienia i daje szansę komunikowania się nawet z ograniczoną ilością słów. Teatralizacja angażuje dzieci na wielu poziomach: przez ich ciała, umysły, emocje, język oraz interakcję w grupie.

 • Rywalizacja o sukces

  Przedstawienia teatralne już na stałe wpisały się w krajobraz kulturalnych wydarzeń dla dzieci, które organizuje szkoła The Palms. Przeglądy teatrzyków w języku angielskim odbywają się co roku i coraz więcej dzieci bierze w nich udział.

Teatralizacja to trzecia z ważnych metod, obok using realia i using multimedia, stosowanych w nauczaniu języków w szkole The Palms. Oznacza odgrywanie w różnych sytuacjach ról, scenek oraz przedstawień.

Po pierwsze: komunikatywność

 • Komunikatywność jest podstawowym celem teatralizacji
 • Ani poprawność językowa, ani zdolności aktorskie nie są oceniane
 • Lektorzy dbają o to, aby na zajęciach każdy mógł odnaleźć się w roli i spróbować swoich sił w autentycznym zastosowaniu poznanego słownictwa
 • Odgrywanie dialogu jest ciekawsze niż czytanie go z podręcznika!

Metoda odpowiednia dla wszystkich

 • Metoda teatralizacji jest stosowana zarówno podczas zajęć dla dzieci, jak i dla dorosłych
 • Wykorzystuje wszystkie sposoby zdobywania wiedzy: angażuje słuch, wzrok, aktywność fizyczną
 • Wprowadza zmianę tempa i nastroju na lekcji, co z pewnością rozbudzi twoją aktywność i zainteresowanie zajęciami

Niezwykle skuteczna

 • Odgrywanie scenek pomaga w ćwiczeniu słówek i zwrotów
 • Szybciej utrwalisz nowe słownictwo w nowym kontekście, jeśli od razu spróbujesz wykorzystać je w życiowej scence
 • Zobrazowanie praktycznego zastosowania słownictwa na etapie poznawczym, pozwala w przyszłości na łatwiejsze odnalezienie się w podobnej sytuacji autentycznej

Sprawdź czy zajęcia teatralne po angielsku to najlepszy kurs dla Twojego dziecka