Zajęcia teatralne po angielsku

 • Liczą się efekty nauki

  Zajęcia teatralne w języku angielskim mają określony program i cele nauki. Wszystkie aktywności dzieci na zajęciach biorą pod uwagę efekty w komunikowaniu się dzieci po angielsku.

 • Lepsze zapamiętywanie

  Przy zastosowaniu teatralizacji, dzieci aktywnie angażują się w tekst. Zwroty i wyrażenia nabierają większego znaczenia, dzięki czemu dzieci lepiej zapamiętują swoje kwestie niż poprzez mechanicznie powtarzanie tekstu.

 • Motywacja do mówienia

  Udział w przedstawieniu teatralnym zachęca dzieci do mówienia i daje szansę komunikowania się nawet z ograniczoną ilością słów. Teatralizacja angażuje dzieci na wielu poziomach: przez ich ciała, umysły, emocje, język oraz interakcję w grupie.

 • Rywalizacja o sukces

  Przedstawienia teatralne już na stałe wpisały się w krajobraz kulturalnych wydarzeń dla dzieci, które organizuje szkoła The Palms. Przeglądy teatrzyków w języku angielskim odbywają się co roku i coraz więcej dzieci bierze w nich udział.

Teatralizacja to trzecia z ważnych metod, obok using realia i using multimedia, stosowanych w nauczaniu języków w szkole The Palms. Oznacza odgrywanie w różnych sytuacjach ról, scenek oraz przedstawień.

Teatrzyki w j.angielskim – dwie grupy wiekowe

Zajęcia teatralne w języku angielskim

Zgłoś dziecko na casting do grupy teatralnej

 • roczny kurs j.angielskiego oparty na autorskim programie z wykorzystaniem metody teatralizacji
 • dwie osobne grupy wiekowe: 7-9 lat oraz 10-13 lat
 • dobór dzieci do grupy teatralnej odbywa się na podstawie castingu – informacja o terminie castingu zostanie przesłana do osób, które zgłosiły dzieci
 • kurs zapewnia sukcesywny wzrost komfortu posługiwania się językiem angielskim
 • 32 spotkania w roku z uwzględnieniem świąt i ferii zimowych
 • zajęcia 1 raz w tygodniu po 55 minut (piątek)
 • terminy występów grupy teatralnej są ustalane na początku roku szkolnego