Poziomy kursów dla dzieci są pochodną programu autorskiego.

Poziomy kursów dla dzieci są pochodną programu autorskiego.

Wiek, rozwój, zdolności

Poziomy znajomości angielskiego dla dzieci są pochodną autorskiego programu nauczania w naszej szkole.

Odzwierciedlają one etapy rozwoju umiejętności w poszczególnych grupach wiekowych i pozwalają dzieciom odnaleźć siebie w historii lemura Akiki z Madagaskaru.

Głównym kryterium doboru poziomu dla dziecka jest wiek, ale liczą się również:

  • umiejętności językowe
  • rozwój manualny dziecka
  • gotowość szkolna (szczególnie w młodszych grupach)

Wiek a umiejętności

  • Głównym kryterium doboru do grupy jest wiek dziecka, ale liczą się również jego umiejętności i ogólny rozwój
  • Jeśli zdarzy się, że dziecko jest rozwinięte bardziej niż jego rówieśnicy lub jego poziom znajomości języka jest lepszy, nie dyskryminujemy go i dopuszczamy migrację do wyższej grupy
  • Migracje są możliwe tylko pomiędzy dwoma kolejnymi poziomami. Na przykład pięciolatek może znaleźć się w grupie sześciolatków, ale do poziomu siedmiolatków już nie może przeskoczyć

Etapy edukacji językowej

  • Najlepsze efekty w nauce języków osiągają dzieci, które konsekwentnie przechodzą przez kolejne etapy edukacji
  • Jest to związane z kumulacją wiedzy i rozszerzaniem umiejętności językowych na poszczególnych poziomach
  • Dziecko, które od najmłodszych lat rozpoczyna naukę języka i regularnie uczęszcza na kolejne kursy, osiągnie lepsze rezultaty niż jego rówieśnik rozpoczynający naukę w późniejszym wieku i od razu na wyższym poziomie

Umów swoje dziecko na spotkanie z metodykiem