W dniu 9.06.2013 r. w Oranżerii Muzeum Pałacu w Wilanowie rozpoczął się Wielki Test Języka Angielskiego. Na początku spotkania uczestników przywitał Pan Hubert Królak, Przewodniczący Rady Dzielnicy m.st. Warszawy oraz Pani Małgorzata Wróblewska, Prezes Zarządu szkoły językowej The Palms z Miasteczka Wilanów – organizator wydarzenia. Niespodzianką dla uczestników testu był prowadzący spotkanie – znany dziennikarz Faktów TVN – Pan Dariusz Prosiecki.

Wysoka frekwencja mieszkańców

Do udziału w teście zarejestrowało się 150 mieszkańców naszej dzielnicy i w tej grupie były również dzieci w wieku od 8 do 13 lat. Osoby, które przyszły w niedzielę do Oranżerii, napisały test przygotowany przez Wydawnictwo Macmillan. Osoby powyżej 13 roku życia poznają dzięki niemu swoje kompetencje językowe wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (CEFR). To praktyczne narzędzie pozwala jasno sprecyzować cele do zrealizowania na każdym etapie uczenia się oraz ujednolicić ocenianie w nauczaniu języków europejskich. System określa i definiuje 6 poziomów znajomości języków. Z opisami każdego z nich można zapoznać się na tutaj.

Specjalny konkurs dla uczestników

Podczas rejestracji online do testu można było również wziąć udział w konkursie. Wyniki zostały ogłoszone na końcu spotkania, a laureaci mogli cieszyć się nagrodami: kursem językowym w Londynie oraz kursami języka angielskiego ufundowanymi przez szkołę The Palms, oficjalnego przedstawiciela szkoły The Burlington School of English z Wielkiej Brytanii. Dodatkowo rozdano kosze delikatesowe i zaproszenia do restauracji The House of Cheese, a także książki i płyty do nauki języka angielskiego ufundowane przez Wydawnictwo Macmillan.

Wilanów zna angielski

Po zliczeniu wyników, okazało się, że Wilanów zna angielski na wysokim poziomie. Według CEFR jest to poziom B2+, co oznacza, że znajomość struktur leksykalno-gramatycznych jest imponująca. Nie sprawia kłopotu prawidłowe rozpoznanie najtrudniejszych elementów języka, jednak ich praktyczne zastosowanie w komunikacji może wciąż stanowić pewną trudność. Celem powinien być rozwój słownictwa i zaawansowanych struktur gramatycznych oraz wykorzystywanie ich w praktyce.

Wilanów zna angielski. Udowodniliśmy to!

Zapraszamy do obejrzenia relacji – Wielki Test Języka Angielskiego w Wilanowie.