W wielu opiniach naszych klientów, które otrzymujemy w ankietach satysfakcji pojawia się zachwyt rodziców odnośnie zmiany w podejściu dziecka do angielskiego. Dzieci, które uczą się w The Palms odnajdują radość z nauki i dzięki temu osiągają spektakularne efekty. My od zawsze wiedzieliśmy, że to słuszny kierunek. Teraz naszą koncepcję potwierdzają naukowcy. Magazyn Focus Coaching, Nr 1 marzec – maj 2022 opublikował artykuł pt. „Kiedy przestajesz się dobrze bawić, przestajesz się uczyć”. Przedstawione są w nim naukowe dowody, że radość z nauki jest szalenie ważna dla uczących się. Jak my to robimy?

Filozofia radości z nauki

Nauka w szkole The Palms bazuje na filozofii „nauka języków z przyjemnością”. Od początku istnienia szkoły przyjęliśmy takie założenie – aby nauczyć się języka obcego, trzeba to robić przez dłuższy czas. Długofalowy charakter procesu wymaga więc stałego poziomu motywacji ucznia. Jest to możliwe tylko wtedy, kiedy uczeń odczuwa przyjemność z tego procesu, w tym wypadku z nauki języka. Dokładnie tak, jak w przypadku innych zainteresowań – jeśli coś lubimy robić, sprawia nam to radość i ciągle chcemy to robić, nie rezygnujemy. Jeśli nie rezygnujemy z procesu i towarzyszy nam dobre samopoczucie, to wówczas efekty pojawiają się samoczynnie.

Dobre samopoczucie wpływa na zapał do nauki i łatwość zapamiętywania nowych rzeczy

Magazyn Focus Coaching, Nr 1 marzec – maj 2022 opublikował artykuł pt. „“Kiedy przestajesz się dobrze bawić, przestajesz się uczyć”. Tytuł miałby dokładnie ten sam sens, gdyby brzmiał „Uczysz się, kiedy się dobrze bawisz” i w tym zakresie właśnie przeprowadzono badania naukowe, które potwierdziły skuteczność naszej filozofii. „Dobre samopoczucie ma wpływ na przekazywanie i przechowywanie informacji do mózgu” czytamy w tym artykule. „Gdy uczniowie są zmotywowani i nie odczuwają stresu, informacje swobodnie przepływają przez filtr emocjonalny do ciała migdałowatego – osiąga się wysoki poziom poznania.” Tak samo jest odwrotnie – w przypadku stresu, przepływ informacji jest zablokowany i nie może się dostać do obszaru mózgu, które odpowiada za pamięć poznawczą.

Radość z nauki w The Palms

„Mój syn biegnie na angielski, nie może się doczekać lekcji” napisała jedna z mam w ankiecie satysfakcji NPS 2021-2022. „Jak wy to robicie, że moje dziecko nie rezygnuje z angielskiego, nawet jak ma do wyboru urodziny kolegi w tym samym czasie?”. Otóż jest kilka ważnych aspektów, o które dbamy w czasie zajęć:
1/ bardzo dużo gramy w gry,
2/ gry są dopasowane do aktualnych trendów i upodobań uczniów a my przemycamy w nich słówka i gramatykę,
3/ dynamicznie zmieniamy gry w czasie lekcji, aby utrzymać uwagę i koncentrację uczniów,
4/ nie generujemy stresu odpytywaniem z zaskoczenia, ale każdy bierze udział w lekcji,
5/ dbamy o zasady fair play i dobrą atmosferę w grupie.

Gramy, gramy gramy

Na zajęciach w The Palms cała lekcja może toczyć się w formie gry – jedna za drugą. Nie dotyczy to tylko lekcji dla dzieci – również w taki sposób u nas uczą się dorośli. Każde ćwiczenie językowe czy gramatyczne może mieć formę gry. Dodajemy koło losujące, dodajemy kostkę, planszę czy kolorową legendę i nawet zaawansowane gramatyczne konstrukcje przestają być problemem. Zwracamy dużą uwagę na to, aby odwrócić uwagę ucznia od zastanawiania się nad poprawnością wypowiedzi. One są poprawne, kiedy uczeń stosuje zasadę gry. Dzięki temu, że o tym nie myśli, nie stresuje się – łatwiej powtarza i zapamiętuje materiał z lekcji.

W zgodzie z trendami i nowościami

Stosujemy wiele różnych rodzajów gier. Mamy pełną bibliotekę gotowych gier planszowych, do których sami wymyślamy zasady do nauki języków. Taka nasza pasja!

Czasami tworzymy zupełnie nowe gry z rzeczy, które nie są grami, ale są bardzo popularne wśród dzieci. Tak było na przykład z grą „pop it”. Tutaj na blogu Katarzyny Zarosińskiej można przeczytać o zasadach tej gry w celach językowych. To był i nadal jest prawdziwy hit na lekcjach!

Bardzo często stosujemy również gry z użyciem multimediów. Quizy online z dużą dozą emocji i rywalizacji na czas, świetnie sprawdzają się do testowania wiedzy uczniów. Nikt nawet nie zauważa, że właśnie miał miejsce na lekcji sprawdzian. Zero stresu – dużo efektu!

Last but not leastjesteśmy pierwszym w Polsce Genius Center! Używamy platformy Genially do tworzenia własnych gier i kreatorów interaktywnych. Są one dopasowane do tematu i słownictwa z lekcji. Dzięki temu kolejny raz wprowadzamy elementy wypowiedzi pełnozdaniowych u naszych uczniów. Wszyscy to lubią, bo w ćwiczeniu można pokazać własne preferencje, stworzyć coś niespotykanego i zaprezentować to swojej grupie po angielsku.

Dynamiczna zmiana ćwiczeń

Metoda Five Stars, która jest autorskim pomysłem The Palms zapewnia bardzo dużą dynamikę w czasie każdej lekcji. To również wpływa na radość z nauki i entuzjazm uczniów. Nie ma miejsca na nudę i przeciąganie ćwiczenia dla zabicia czasu. Ćwiczenia w formie gier zmieniają się jedno za drugim, aby w czasie lekcji na wiele sposób przećwiczyć nowy materiał. Uczniowie odbierają ten sposób prowadzenia lekcji jako swobodny, relaksujący, a nam chodzi o efekty, które w obliczu takiego podejścia, pojawiają się wyjątkowo szybko!

Każdy bierze udział w lekcji

Zasada zegara, od lewej do prawej lub wspak. Może być również losowana kolejność kostką czy obrany na początku lekcji numer dla każdego ucznia – to tylko kilka pomysłów na to, aby każdy brał udział w lekcji, ale nie był odpytywany z zaskoczenia. To takie proste i takie skuteczne!

Żywiołowa atmosfera według zasad

W cytowanym wcześniej artykule jest również mowa o tym, że swobodny przepływ informacji do mózgu ma częściej miejsce, kiedy w klasie panuje żywiołowa atmosfera. Jest to przeciwieństwo sytuacji, kiedy dzieci w ciszy słuchają nauczyciela. Jak w takim razie sprawić, żeby ta żywiołowa atmosfera nie przerodziła się w chaos na lekcji? Znowu odpowiedzią są gry – mamy jasne zasady, rywalizujemy i koncentrujemy się na wygranej. Żywiołowa atmosfera tak, ale po angielsku.

Zapraszamy do nas! Spróbuj i przekonaj się!

Bardzo polecamy i namawiamy Cię do tego, aby spróbować podejścia do nauki w naszej szkole. Jesteśmy pewni, że Ci się spodoba. Umów lekcję próbną i przekonaj się sam!

Skontaktuj się z sekretariatem The Palms, tutaj znajdziesz formularz kontaktowy. Zapraszamy!