przygotowanie do FCE

Postępy, egzaminy, sukces

Nazwy poziomów znajomości języka angielskiego dla młodzieży są pochodną autorskiego programu Surfing Paradise w naszej szkole. Są one spójne z powszechnie stosowanymi poziomami CEFR i odpowiednio dają możliwość przystąpienia do egzaminów Cambridge English.

Odzwierciedlają one etapy rozwoju umiejętności w poszczególnych grupach wiekowych i pozwalają na zaplanowanie edukacji językowej w dłuższej perspektywie.

 • Głównym kryterium doboru do grupy są umiejętności językowe
 • Wśród nastolatków różnice w poziomach zaawansowania mogą być bardzo duże
 • Metodyk określi w trakcie krótkiej rozmowy, która grupa będzie najbardziej odpowiednia
 • Różnice wiekowe między uczniami w grupach nie wynoszą więcej niż 2 lata

Wiek a umiejętności

 • Głównym kryterium doboru grupy są umiejętności językowe
 • Jeśli zdarzy się, że dziecko zna już język lepiej niż jego rówieśnicy, nie dyskryminujemy go i dopuszczamy migrację do wyższej grupy
 • Migracje są możliwe tylko pomiędzy dwoma kolejnymi poziomami.
 • Oferujemy osobne grupy dla dzieci ze szkoły podstawowej i nie łączymy poziomami dzieci młodszych z młodzieżą licealną

Etapy edukacji językowej

 • Najlepsze efekty w nauce języków osiągają dzieci, które konsekwentnie przechodzą przez kolejne etapy edukacji
 • Jest to związane z kumulacją wiedzy i rozszerzaniem umiejętności językowych na poszczególnych poziomach
 • Rozpoczęcie nauki języka od najmłodszych lat i regularnie uczęszczanie na kolejne kursy, daje najlepsze rezultaty niż rozpoczynanie nauki w późniejszym wieku na wyższym poziomie