Lektorzy przygotowują autorski plan na każde zajęcia

Lektorzy przygotowują autorski plan na każde zajęcia

Liczy się jakość lekcji

Autorskie plany zajęć są tworzone przez lektorów The Palms na każdą lekcję, dla każdej grupy i dla każdego poziomu. To nasz standard wpisany na stałe w sposób prowadzenia zajęć.

Głównym celem autorskich planów jest kontrola jakości oraz poprawna organizacja lekcji w zgodzie z metodami i technikami. Możesz mieć pewność, że każda lekcja w The Palms jest profesjonalnie przygotowana!

Cele, które nie są zapisane, są tylko życzeniami. Anonim

Urozmaicenie

  • Tworząc autorski plan zajęć, lektorzy The Palms przygotowują kolejne etapy lekcji uwzględniając materiały dodatkowe oraz założenia metodyczno-dydaktyczne szkoły The Palms
  • Stosując techniki using realia, using multimedia, teatralizację i gry językowe, gwarantujemy, że nie będziesz nudzić się na zajęciach

Optymalizacja

  • Autorskie plany to gwarancja optymalnego wykorzystania czasu lekcji
  • Lektorzy przygotowują różnorodne materiały dodatkowe przed lekcją i planują przećwiczenie określonego materiału na różne sposoby. Im więcej ćwiczeń, tym szybsze efekty twojej nauki

Tworzenie autorskich planów zajęć, metody i techniki używane w szkole, mindmapping – to tylko przykładowe szkolenia metodyczne, w których lektorzy The Palms biorą udział.

Stawiamy sobie wysokie wymagania i ciągle doskonalimy swoje umiejętności. Jesteśmy przekonani, że wpływa to pozytywnie na jakość naszych lekcji oraz na twoje efekty nauki.

Lektorzy The Palms regularnie biorą udział w szkoleniach metodycznych.

Lektorzy The Palms regularnie biorą udział w szkoleniach metodycznych.