Zazwyczaj w połowie roku szkolnego, kiedy w szkołach wystawia się oceny śródroczne, również u nas w szkole pojawiają się częściej pytania rodziców o postępy dziecka w nauce angielskiego. Oczywiście chętnie odpowiadamy na te pytania, chwalimy się osiągnięciami dzieci, które są na bieżąco odnotowywane w dzienniku elektronicznym szkoły. Stale monitorujemy obecność na kursie, wpisujemy oceny po każdym rozdziale oraz dopisujemy szczegółowe informacje o każdej lekcji. Wystarczy się zalogować na konto ucznia!

Postępy dziecka w nauce angielskiego w dzienniku elektronicznym szkoły

Szkoła The Palms prowadzi elektroniczny dziennik na stronie www.thepalms.langlion.com od 2013 r., jednak dopiero w czasie pandemii Covid-19 nastąpiła prawdziwa rewolucja cyfrowa, która również zaowocowała zwiększonym zainteresowaniem rodziców i uczniów kwestią prowadzonego dziennika.

Każdy uczeń i rodzic ma swoje indywidualne konto, w którym jest dostępny:

  • harmonogram kursu,
  • szczegółowe informacje o każdej lekcji,
  • obecności ucznia,
  • oceny po każdym rozdziale z podręcznika i dodatkowe kartkówki,
  • panel wiadomości, aktualności i korespondencja ze szkołą,
  • panel płatności ucznia.

Szczegółowe informacje o każdej lekcji

Zgodnie z metodą „Five Stars”, każdy lektor prowadzący zajęcia w The Palms przygotowuje urozmaiconą, dynamiczną lekcję, która jest pełna różnorodnych, krótkich ćwiczeń i gier językowych. Dzięki temu nasze zajęcia są bardzo skuteczne i nie wymagają nadmiernej pracy w domu. Kiedy jednak zostaje zadana praca domowa, również na ten temat wpisane są informacje do dziennika ucznia.

Zazwyczaj prace domowe zadajemy jeden raz w tygodniu, w środę na poniedziałek oraz w czwartek na wtorek. Wszystkie informacje można zatem sprawdzić w weekend i odtworzyć z dzieckiem całą lekcję krok po kroku.

Postępy dziecka w nauce angielskiego – weryfikacja domowa

postępy dziecka w nauce angielskiegoCo jakiś czas rozmawiamy z rodzicami na temat sposób „odpytywania” dzieci po zajęciach. Przypominamy, że w naszej szkole nie ma takiej potrzeby. Liczba powtórek i ćwiczeń jest tak duża, że dzieci bardzo często zapamiętują cały materiał podczas zajęć. Każdy rozdział z podręcznika jest realizowany na 6-8 lekcji, tak więc mamy wiele okazji do tego, aby powtórzyć i utrwalić słownictwo.

Jeśli jednak rodzice bardzo chcą samodzielnie zweryfikować stan wiedzy dziecka, to przede wszystkim należy to zrobić zgodnie z filozofią naszej szkoły, do której przyzwyczajone są dzieci. Liczy się pozytywna motywacja i zabawa!

Prosimy zatem o skorzystanie z materiałów z lekcji, które zawarte są w dzienniku elektronicznym. Szczególnie polecamy stosowanie linków do gier językowych, które również mogą być dobrą zabawą dla całej rodziny. Istnieje możliwość odtworzenia każdej gry online, każdego quizu oraz innych ćwiczeń, które lektor wykorzystał w lekcji online. Nie zapominajmy też o podręczniku, w którym można sprawdzić konstrukcję gramatyczną oraz słownictwo z lekcji.

Znakomita większość rodziców uczniów jest zadowolona z nauki w The Palms

Bardzo duża liczba rodziców The Palms jest zadowolona z postępów dziecka w nauce angielskiego. Wiemy to z bieżącej komunikacji z Państwem, jak również z ankiety satysfakcji, którą przeprowadzamy co roku. W tym roku ankieta zawiera Państwa opinie na temat nauki online, tym bardziej cieszą nas wysokie noty. Opinie o szkole znajdują się również tutaj.

Dziękujemy Państwu za zaufanie i piękne laurki z opiniami o naszych kursach, współpracy z lektorami i sekretariatem szkoły. Bardzo się cieszymy, że większość rodziców jest zadowolona z naszych kursów i postępów, jakie dokonują uczniowie.

Kontakt ze szkołą, lektorem i dyrekcją

Zapraszamy Państwa do kontaktu ze szkołą, jeśli tylko pojawiają się dowolne pytania na temat naszej metody nauczania, skuteczności nauki czy harmonogramu prowadzonego kursu. Za pośrednictwem dziennika elektronicznego można wysłać wiadomość do lektora, do biura oraz do dyrekcji szkoły. Codziennie monitorujemy nasze skrzynki pocztowe, więc nie ma szansy na pominięcie wiadomości.

W czasie pierwszej fali pandemii uruchomiliśmy dla Państwa wygody dodatkowe telefony komórkowe. Jesteśmy też na Messengerze, na Whatsappie – kontaktujcie się jak Wam wygodnie. My jesteśmy do Waszej dyspozycji!
Ursynów kom. 661883815
Wilanów kom. 661883810