Gry językowe w szkole The Palms

Gry na zajęciach językowych The Palms

Gry na zajęciach językowych The Palms są na stałe wpisane w plan lekcji. Nie możemy sobie wyobrazić spotkania bez gry – nie musi to być specjalna gra językowa, może być wykonana własnoręcznie przez lektora

Dlaczego stosujemy gry językowe?

Gry na zajęciach językowych The Palms mają one na celu umożliwienie nauki języków obcych z przyjemnością i przez zabawę, w trakcie której prezentacja struktur gramatycznych i słownictwa odbywa się mimochodem.

Kiedy tylko rozpoczniesz grę, praktyczne użycie języka staje się naturalnym elementem interakcji z innymi słuchaczami w grupie. Potrzebujesz przekazać informację, udzielić wskazówki, dać wyraz emocjom czy skomentować rywali. Nawet nie zauważysz, kiedy zwiększają się twoje umiejętności i komfort posługiwania się językiem obcym.

Czy każda gra językowa jest dobra?

Lektorzy The Palms są przeszkoleni w zakresie stosowania gier językowych jako materiałów wspomagających naukę języków obcych. Zastosowanie gier w trakcie zajęć może być zainicjowane przez nich w celu rozładowania napięcia towarzyszącemu nauce języka, pomocy w stawianiu pierwszych prób budowania samodzielnych wypowiedzi czy też powtarzaniu poznanych wcześniej struktur gramatycznych lub słownictwa.

Za każdym razem, niezależnie od tych celów, użycie gry na zajęciach językowych The Palms sprzyja również nawiązywaniu relacji z pozostałymi słuchaczami w grupie. Gry wzbudzają zdrową rywalizację, zmuszają wszystkich graczy do aktywności i bardzo często pomagają przełamać pierwsze towarzyskie lody, kiedy rozpoczynasz nowy kurs językowy. Wbrew obiegowej opinii, gry nie są tylko dla dzieci i są z powodzeniem wykorzystywane na zajęciach dla dorosłych. Sprawiają radość i zwiększają efekty nauki języków.

Życzymy wszystkim wielu przyjemnych chwil na zajęciach językowych w The Palms!