Wszystkie poziomy zaawansowania

Prowadzimy kursy na wszystkich poziomach zaawansowania. Poziomy dla dzieci i młodzieży są pochodną autorskich programów nauczania. W przypadku dorosłych poziomy określamy w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego – The Common European Framework of Reference for Languages (w skrócie CEFR).

Poziomy dla dzieci

Poziomy dla dzieci

Poziomy dla dzieci są pochodną autorskiego programu nauczania. Więcej »

Poziomy dla młodzieży

Poziomy dla młodzieży

Poziomy dla młodzieży są pochodną autorskiego programu nauczania. Więcej »

Poziomy dla dorosłych (CEFR)

Poziomy dla dorosłych (CEFR)

Poziomy CEFR to Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. Więcej »